Klokjesluider

werkwijze

je bent nu hier: home---werkwijzeEr zijn nog maar weinig professionele horlogemakers in Nederland actief.
Als het erom gaat de juiste tijd te weten, heb je geen horlogemaker meer nodig; je koopt een kwartsuurwerk voor enkele euro's, of je kijkt op je mobieltje.
Maar als je een oud mechanisch horloge wil laten opknappen, bij wie kun je dan nog terecht?

Een mechanisch horloge is in onze tijd te beschouwen als een parachronisme, een voorwerp uit voorbije tijden, geplaatst in het heden. De eigenaar die een dergelijk voorwerp ter reparatie aanbiedt, moet wel een bijzondere motivatie hebben.
Een gerechtvaardigde vraag zou zijn: "What makes the owner tick?"

Klokjesluider legt zich in het bijzonder toe op onderhoud, reparatie en restauratie van oude zakhorloges en polshorloges. Daarbij wordt gebruik gemaakt van technieken en instrumenten, zoals die al honderden jaren worden toegepast.

Bij ingrepen aan oude uurwerken komt nogal wat kijken, en onder de knop repareren wordt nader uitgelegd hoe Klokjesluider te werk gaat.

Een bevredigend resultaat is alleen dan mogelijk als de horlogemaker een duidelijk beeld heeft van de wensen en verwachtingen van de klant. En de klant moet een beeld hebben van de mogelijkheden en beperkingen van de horlogemaker. Derhalve wordt over elke reparatie uitvoerig overlegd met de eigenaar.

✉ dehaas@klokjesluider.nl
☎ 06 4381 7181

perrelet

© Minimal Strain Design Max M.de Haas, Klokjesluider 2020